My Feel Good Way

My Feel Good Way

 

Tvořím svůj svět
Moje cesta ke zdraví, vitalitě a silné imunitě. Cesta k psychické vyrovnanosti, sebehodnotě k laskavosti, která vede ke spokojeným harmonickým vztahům a nalezení smyslu života.
Cesta, kterou si utvářím přesně podle svých potřeb a představ

Registrace na seminář

Selfcare – Péče a pozornost

 

Pečovat o zevnějšek je pro nás samozřejmostí. Ale péče o to, co není na první pohled viditelné, zas tak samozřejmá není. Pojďme vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a vytvořit si silnou imunitu. Rozhýbat tělo i mysl a díky tomu i dění ve svém životě. Naučme se pravidelně dočerpat energii a dobře si odpočinout.

 • Zdraví a imunita
 • Fyzická kondice a pohyb
 • Energie, relax a odpočinek

Co získám?

Zdraví a silnou imunitu

Člověk, který o sebe správně pečuje zůstává zdravý i v obdobích, kdy lidé s oslabenou imunitou onemocní. Díky tomu má velkou šanci zůstat zdravé i okolí.

Fyzickou kondici

 • Zdravé tělo, které se může bez omezení pohybovat
 • Dobrá fyzická kondice má přímý vliv na psychickou pohodu člověka
 • Pohyb těla přímo souvisí s mentálním pohybem. Lidé, kteří pravidelně cvičí nestagnují ve své mysli

Energii, dovednost relaxovat a skutečně odpočívat

 • Lidé plní energie věnují více energie svým blízkým, práci a zálibám
 • Energie v člověku je „nakažlivá“. Vitální člověk podporuje k vitalitě i své okolí
 • Dostatek či nedostatek odpočinku má přímý vliv na zánětlivé procesy v těle. Jinak řečeno, člověk, který dostatečně odpočívá je zdravější

Selfrespect – Respekt k sobě

 

Přistupovat k sobě s respektem a úctou, znamená chovat se tak i ke svému okolí. Zdravě nastavovat své hranice a přirozeně přijímat hranice druhých. Dávat prostor sobě i ostatním k seberozvoji a vyjádření své kreativity, která je zásadní ingrediencí spokojeného a naplněného života.

 • Psychická vyrovnanost
 • Vitalita, seberozvoj a tvorba

Co získám?

Psychickou vyrovnanost

 • Sebevědomí a zvládání stresu je klíčem k úspěchu, ale i ke zdraví
 • Umění komunikace otvírá každé dveře i srdce
 • Psychicky vyrovnaný člověk je stabilní podporou pro své okolí
 • „Tady a teď“ jako způsob života, přinese radost a klid do vaší každodennosti

Vitalitu, smysluplný seberozvoj

 • Probuzení chuti do života
 • Člověk, který rozvíjí sebe je tvůrčí a kreativní.
 • Vitalita jednotlivce je přílivem vitality pro okolí

Selfmanagement – Zodpovědnost za svůj život

Aktivně ovlivňovat svůj život a dění v něm. Věnovat se práci, která dává smyls a přináší nejen finanční zisk, ale především pocit naplnění. Vytvářet zdravé vztahy a ovládat umění řešit konflikty.

 • Životní filozofie a smysl práce
 • Vztahy, emoce, komunikace, finanční zdraví
 • Zdravé životní prostředí

Co získám?

Nalezení životní filozofie, smyslu práce

 • Prevence syndromu vyhoření
 • Člověk, který vidí ve své práci smysl, je tvůrčí
 • Najít smysl svého života a vlastní hodnoty, dělá z člověka silou a vyrovnanou osobnost

Zdravé vztahy, vyrovnané emoce, dovednost nenásilné komunikace

 • Všestranné zlepšení komunikačních schopností
 • Umění řešit konflikty
 • Emoční rovnováhu
 • Umění nastavení zdravých hranic, které prospěje všem vztahům

Inspirace, jak jednoduše prospět životnímu prostředí

 • Bez odpovědnosti už to nepůjde!
 • Méně chemie v každodenním životě jednoduchými kroky. Nezbytnost pro zdraví naše i životního prostředí. Voda zázrak života.
 • I drobný čin, krok se počítá – nemusíme dělat jen velké věci.
 • Inspiruj své okolí!