Selfleadership

SelfLeadership

 

ÚSPĚCH TÝMU ZAČÍNÁ CESTOU K VNITŘNÍ SÍLE KAŽDÉHO ČLOVĚKA

 

Kondice, energie a silná imunita. Psychická vyrovnanost, respekt a úcta k sobě i ostatním, Zdravé hranice a vztahy nejen v práci. Objevení svých hodnot a talentů … nalezení zdrojů vnitřní síly a odolnosti.

To je Selfleadership

Registrace na seminář


Selfcare – Péče a pozornost

Naučíme Vaše lidi
zodpovědnosti za své zdraví, fyzickou kondici
a to, jak si dobít energii kdekoli a kdykoli

Přínos pro firmu

Zdraví a imunita

 • Nízká nebo nulová absence v zaměstnání
 • Silná imunita – člověk, který o sebe správně pečuje zůstává zdravý i v obdobích, kdy lidé s oslabenou imunitou onemocní. A díky tomu má velkou šanci zůstat zdravé i okolí.

Fyzická kondice

 • Zdravé tělo, které se může bez omezení pohybovat
 • Dobrá fyzická kondice má přímý vliv na psychickou pohodu člověka
 • Fyzicky zdatný člověk snáze a v kratším čase zvládne svojí práci
 • Téma pohybu a fyzické kondice je skvělým tmelícím prvkem v týmu
 • Mnoho možností využití tématu pohybu v interní komunikaci
 • Nové dovednosti, inspirace, radost z pohybu a života
 • Pohyb těla přímo souvisí s mentálním pohybem. Lidé, kteří pravidelně cvičí nestagnují ve své mysli

Energie, relax, odpočinek

 • Lidé plní energie mohou více energie věnovat své práci
 • Energie v člověku je „nakažlivá“. Vitální člověk podporuje k vitalitě i své okolí
 • Dostatek či nedostatek odpočinku má přímý vliv na zánětlivé procesy v těle. Jinak řečeno, člověk, který dostatečně odpočívá, je zdravější
 • nci zůstat zdravé i okolí.

Selfrespect – Respekt k sobě

 

Pomůžeme Vašim lidem
najít si svůj potenciál, vyhovující jejich talentům a osobnosti.
Pokud člověk dělá práci, která jej naplňuje, necítí se vyčerpaný a nikdy nevyhoří.

Přistupovat s respektem k sobě, znamená chovat se tak i ke svému okolí. Zdravě nastavovat své hranice a přirozeně přijímat hranice druhých. Dávat prostor sobě i ostatním k seberozvoji a vyjádření své kreativity, která je zásadní ingrediencí spokojeného a naplněného osobního i pracovního života.

 • Psychická vyrovnanost
 • Vitalita, seberozvoj a tvorba

Přínos pro firmu

Psychická vyrovnanost

 • Zdravé sebevědomí a zvládání stresu je klíčem k úspěchu, ale i ke zdraví
 • Asertivní nikoli agresivní způsob komunikace je nezbytný pro fungování interní i externí komunikace
 • Psychicky vyrovnaný člověk je stabilní podporou pro svůj tým
 • „Tady a teď“ jako způsob života, přinese užitek lidem i společnosti

Vitalita, seberozvoj

 • Probuzení chuti do života probouzí i chuť do práce
 • Člověk, který rozvíjí sebe je v práci více tvůrčí a kreativní.
 • Vitalita jednotlivce je přílivem vitality pro celý tým a společnost

Selfmanagement – Zodpovědnost za svůj život

 

Naučíme Vaše zaměstnance,
jak si vyladit soukromé i pracovní vztahy.
Člověk, kterému dává práce smysl a může v ní být sám sebou, 
je tím nejlepším doporučením pro ostatní.

 

Aktivně ovlivňovat svůj život a dění v něm. Věnovat se práci, která dává smysl, a přináší nejen finanční zisk, ale především pocit naplnění. Vytvářet zdravé vztahy a ovládat umění řešit konflikty.

 • Životní filozofie a smysl práce
 • Vztahy, emoce, komunikace, finanční zdraví
 • Zdravé životní prostředí

Přínos pro firmu

Životní filozofie, smysl práce

 • Prevence syndromu vyhoření
 • Člověk, který vidí ve své práci smysl, je velmi loajální a tvůrčí
 • Najít smysl svého života, dělá z člověka silou a vyrovnanou osobnost

Vztahy emoce, komunikace

 • Všestranné zlepšení komunikačních schopností – nenásilná komunikace
 • Umění řešit konflikty (win-win-win)
 • Práce s emocemi – umím-li emoci rozlišit mohu s ní pracovat, mohu ji zpracovat
 • Umění nastavení zdravých hranic prospěje všem vztahům

Životní prostředí

 • Bez odpovědnosti už to nepůjde!
 • Méně chemie v každodenním životě jednoduchými kroky. Nezbytnost pro zdraví naše i životního prostředí
 • I drobný čin, krok se počítá – nemusíme dělat jen velké věci. Naučíme lidi ve Vaší společnosti jak na to
 • Lidé se zdravě probuzeným zájmem o ekologii, se budou velmi ochotně podílet na firemním CSR